Social Media
              


Regulamin


1. REJESTRACJA I KONTA
a) Pseudonimy postaci/wyrazy wpisywane do innych elementów gry zawierające rasistowskie, faszystowskie oraz niekulturalne wyrazy mogą być zmieniane, blokowane, bądź usuwane.
b) Administracja gry alkatria.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta/postaci bez wcześniejszego powiadomienia.
c) Każde konto w grze jest własnością Usługodawcy, który użycza je do wyłącznego korzystania osobie, która je utworzyła.
d) Zabroniona jest sprzedaż kont i innych elementów gry za pieniądze, jak również przekazywanie lub udostępnianie ich innym osobom. Z konta może korzystać jedynie osoba, która je utworzyła.
e) Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
f) Konta poniżej 10 poziomu są usuwane po 30 dniach nieaktywności (nielogowania się do serwisu).
g) Gracz w przeglądarce musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz korzystać ze sprawnej przeglądarki takiej jak Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.
h) Osoba rejestrująca się w serwisie alkatria.pl w pełni akceptuje cały Regulamin gry.
i) Rejestracja oznacza, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem gry serwisu alkatria.pl.
j) Samo korzystanie z całego serwisu alkatria.pl jest darmowe, Usługodawca ma jednak prawo do wprowadzania płatnych elementów gry, które Usługobiorca może zakupić dobrowolnie w zakładce “Sklep Premium”.
k) Gracz, który postanawia odejść z gry usuwając swoje konto, przestaje być Usługobiorcą. Nie są mu zwracane pieniądze wydane w “Sklepie Premium” oraz w razie chęci powrotu nie są mu zwracane żadne inne elementy gry.
l) Osoba zarejestrowana w serwisie alkatria.pl nazywana jest Usługobiorcą.

2. BŁĘDY W GRZE
a) Wszelkie błędy zauważone w grze prosimy zgłaszać na forum, mail: support@alkatria.pl lub przez Panel Kontaktowy na stronie głównej/w grze.
b) Wszelkie nadużywanie błędów w grze może skończyć się zablokowaniem/usunięciem konta, bądź zdobytych elementów w grze.
c) Gracz nie ma prawa przekazywania informacji nt. znalezionych błędów w grze innym użytkownikom. Przekazanie takiej informacji może skończyć się zablokowaniem konta.
d) Usługodawca w szczególnych przypadkach może przywrócić grę do wcześniej zapisanego stanu, w celu odzyskania utraconych danych. Może to powodować chwilowe błędy oraz utratę, niektórych elementów gry.
e) Gra oraz cały serwis alkatria.pl są cały czas rozwijane w celu nabycia nowych Usługobiorców, przez co mogą występować błędy.

3. CZAT
3.1 Postacie z rangą Administratora [ADM], QuestDesignera [QD], Moderatora [MC] oraz Pomocnika [P] nazywamy Rządcami.
3.2 Rządca ma prawo do wyciszenia gracza, czyli zablokowania możliwości pisania na czacie na określoną ilość godzin.
3.3 Skargę na jednego z Rządców lub odwołanie od nałożonej kary należy zgłaszać na Panel Kontaktowy z dowodami w postaci nicku osoby, która nałożyła karę oraz nieedytowanego screena z widoczną datą i godziną.
a) Żebranie - jednorazowe upomnienie gracza przez Rządcę, jeśli uzna to za odpowiednie. Zignorowanie upomnienia grozi wyciszeniem gracza na 1-12h.
b) Linki na czacie - linki na czacie nie powinny zawierać obraźliwych i pornograficznych treści, reklam oraz wszystkiego co może urazić innych graczy. Wysłanie takiego linku grozi wyciszeniem na 1-50h.
c) Spam, flood - zaśmiecanie chatu kilkoma wypowiedziami pod rząd, wklejanie części lub całej walki, stosowanie pitogramów, używanie tablicy Windows, nadmierne rozsyłanie wiadomości traktowane jako spam. Zignorowanie upomnienia grozi wyciszeniem 1-50h.
d) Handel kontami - jest to zabronione w grze. Wyciszenie na 100h + czasowe lub stałe zablokowanie konta po zgłoszeniu do Administracji.
e) Reklamowanie innych witryn - wyciszenie na 24h.
f) Informowanie o innych grach z podaniem nazw, linku. Wyciszenie na 1-72h +/oraz czasowe zablokowanie konta po zgłoszeniu do Administracji.
g) Obrażanie innych graczy: obraza z użyciem wulgaryzmów lub bez grozi wyciszeniem od 1h do 100h.
h) Oszukiwanie graczy - wszelkiego rodzaju próby oszustwa należy zgłaszać na Panel Kontaktowy.
i) Używanie wulgaryzmów MOŻE skończyć się wyciszeniem od 1h do 24h.
j) Podpuszczanie pod łamanie regulaminu - wyciszenie od 1h do 100h.
k) Pomówienia innych graczy mogą skończyć się upomnieniem, a nawet wyciszeniem od 1h do 50h.
l) Podważanie decyzji Rządcy może skończyć się wyciszeniem od 1h do 50h.
m) Groźby karalne grożą wyciszeniem od 24h do 100h.
n) Obrażanie, pomawianie oraz wyśmiewanie Rządców/Usługodawcy gry może skończyć się wyciszeniem od 1h do 100h lub blokadą konta.
o) Przyznanie się do łamania Regulaminu serwisu alkatria.pl może skończyć się wyciszeniem od 24h do 100h, a nawet blokadą konta.
p) Wysyłanie na czat podpowiedzi do zadań uznanych za “tajemnicze”, czyli do Ukrytych Zagadek może równać się z wyciszeniem na 24h.
r) Nadmierne łamanie Regulaminu czatu przez gracza będzie kończyć się recydywą, czyli mnożeniem kary o ilość wykroczeń.

4. SKLEP PREMIUM I ŚWIADCZENIE USŁUG
a) Płatności obsługiwane są przez Usługodawcę: Devtektyw GRZEGORZ STANISŁAWSKI, NIP: 7952562588, REGON: 388296600, z siedzibą w 37-700 Przemyśl, ul. Aleksandra Dworskiego 55/50.
b) Wszelkie przedmioty wysłane za pośrednictwem naszego sklepu, są formą nagrody za złożoną dotację.
c) W “Sklepie Premium” można zakupić walutę wirtualną o nazwie “Złote Dorsze”.
d) Korzystanie ze “Sklepu Premium” jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne do gry.
e) “Sklep Premium” to specjalna zakładka dostępna w grze dla osób zarejestrowanych na serwisie alkatria.pl
f) “Sklep Premium” można znaleźć logując się na serwisie alkatria.pl, wchodząc do gry przyciskiem “Graj teraz”, a następnie klikając ikonkę sklepu w lewym dolnym rogu interfejsu gry. (Screen podglądowy: https://alkatria.pl/assets/uploads/2111b72d496fa9c808d821280fed072a.png)
e) Przedmioty można wysyłać jedynie na swoje konto w grze.
f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów spowodowaną udostępnieniem danych dotyczących płatności (treści SMS, numerów telefonów, kodów autoryzacyjnych) osobom trzecim.
g) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów spowodowaną błędami popełnionymi przez użytkowników podczas dokonywania transakcji dotacji w Naszym Sklepie (błędnie wpisana treść SMS, niewłaściwy numer pod jaki został wysłany SMS itp).
h) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne korzystanie ze “Sklepu Premium” przez Usługobiorcę.
i) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu “Sklepu Premium” przez błędy spowodowane przez osoby trzecie, dostawcę internetu, serwisu obsługującego płatności oraz aktualizacje.
j) Bezpłatnym przedmiotem udostępnianym użytkownikom serwisu alkatria.pl jest możliwość korzystania z internetowej gry przeglądarkowej “Alkatria”. Usługodawca pozwala korzystać Usługobiorcy ze swoich zasobów gry, silnika oraz klienta gry oraz strony WWW.

5. ZŁOTE DORSZE
a) “Złote Dorsze” to wirtualna waluta w serwisie alkatria.pl, za którą można kupić elementy w grze za pomocą “Sklepu Premium”
b) Aby doładować “Złote Dorsze” należy wybrać jedną z dostępnych opcji w “Sklepie Premium” w zakładce “Kup Dorsze”.
c) “Złote Dorsze” przyznawane są Usługobiorcy natychmiastowo przez system gry po ich zakupie.
d) Doładowanie “Złotych Dorszy” w “Sklepie Premium” jest możliwe dokonując płatności online, korzystając z serwisu PayU (adres internetowy serwisu PayU: https://payu.com/) lub Przelewy24 (adres internetowy serwisu Przelewy 24: http://www.przelewy24.pl/) lub PayPal (adres internetowy serwisu PayPal: http://www.paypal.com/)
e) Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm.) po wykonaniu usługi Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy.
f) Przed zakupem “Złotych Dorszy” należy zapoznać się z ceną usługi.
g) “Złote Dorsze” może zakupić jedynie osoba do tego zdolna oraz uprawniona, zgodnie z przepisami zakupu płatnej usługi lub jej prawny opiekun.
h) Podmiot świadczący usługi ma prawo wymagać prawdziwych informacji od Usługobiorcy na jego temat, a ten jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych danych.
i) Usługi świadczone przez Usługodawcę serwisu alkatria.pl są jedynie ofertami wirtualnymi. Nie są to usługi, ani oferty handlowe!
j) Usługodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT zgodnie z art. 106 ust. 4. W przypadku chęci otrzymania takiej faktury Usługobiorca musi wysłać do Usługodawcy na jego adres według ustawowego terminu list polecony z potwierdzeniem przelewu, którego dotyczy faktura, wraz jej danymi oraz zaadresowaną kopertę zwrotną.
k) Usługodawca ma prawo zmienić ceny doładowania “Złotych Dorszy” z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Regulaminie gry.

6. KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ GRY
a) Kontakt z Administracją jest możliwy poprzez Panel Kontaktowy na stronie głównej/w grze lub mail: support@alkatria.pl.
b) Kontakt z Administracją jest możliwy także w grze na chacie.
c) Panel Kontaktowy w grze jest łączoną częścią Panelu Kontaktowego ze strony głównej serwisu alkatria.pl.
d) Administrator ma prawo odpowiedzieć na zgłoszenie z Panelu Kontaktowego do 14 dni roboczych.
e) Wyjątkiem punktu 2.d. Regulaminu gry jest sytuacja, kiedy na Panel lub e-mail wysłano podanie lub propozycje. Wtedy Administrator ma prawo odpowiedzieć na wiadomość do 180 dni roboczych.
f) Wiadomości z Panelu Kontaktowego są prywatne, a ich udostępnianie może skończyć się blokadą konta.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
a) Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1781 z pozn. zm) – nie są przetwarzane w Grze.
b) Osobiste dane gracza takie jak imię, nazwisko, numery telefonów, numery NIP, PESEL itd. oraz adresy nie są zbierane w Grze oraz nie są w niej przechowywane.

8. POZOSTAŁE
a) Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy składać w formie pisemnej na adres reklamacje@alkatria.pl.
b) Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie na stronie alkatria.pl
c) Używanie wszelkich wspomagaczy do gry równa się blokadą konta na stałe.
d) Usługodawca korzysta z plików cookies (ciasteczka) w celu poprawnego działania gry. Więcej o Polityce Prywatności: https://alkatria.pl/polityka-prywatnosci
e) Codziennie o godzinie 9:00 działanie serwisu alkatria.pl jest przerywane na kilka minut w celu wprowadzenia nowości oraz poprawy działania.
f) W czasie gry, co kilka/kilkanaście minut stan gry jest automatycznie zapisywany, co może powodować lekkie trudności w jej funkcjonowaniu.
g) Administrator ma prawo wykonać raz na jakiś czas (średnio co kilka/kilkanaście dni) “restart”, czyli chwilową przerwę w działaniu serwisu alkatria.pl w celu wprowadzenia większej ilości nowości dla Usługobiorców.
h) Usługobiorca ma obowiązek do codziennego sprawdzania Regulaminu gry, aby być na bieżąco z jego zmianami. Logując się do gry Usługobiorca akceptuje cały Regulamin serwisu alkatria.pl oraz jego zmiany.

9. USŁUGI ZE SKLEPU PREMIUM
9.1 Koszt doładowania “Złotych Dorszy”:
a) 25 Złotych Dorszy to koszt 5 zł.
b) 50 Złotych Dorszy to koszt 10 zł.
c) 75 Złotych Dorszy to koszt 15 zł.
d) 100 Złotych Dorszy to koszt 20 zł.
e) 125 Złotych Dorszy to koszt 25 zł.
f) 150 Złotych Dorszy to koszt 30 zł.
g) 200 Złotych Dorszy to koszt 40 zł.
h) 250 Złotych Dorszy to koszt 50 zł.
i) 500 Złotych Dorszy to koszt 100 zł.
j) Usługodawca ma prawo ustalić bonus dodatni “Złotych Dorszy” do wybranej transakcji.
9.2 Oferta za “Złote Dorsze” na Postać:
a) Reset Statystyk to koszt 5 Złotych Dorszy. Ta usługa pozwala graczowi zresetować statystyki jego postaci, aby móc je rozdać od nowa.
b) Zmiana nazwy postaci to koszt 70 Złotych Dorszy. Ta usługa pozwala graczowi na zmianę pseudonimu jego postaci.
c) Zmiana profesji to koszt 100 Złotych Dorszy. Ta usługa pozwala graczowi na zmianę profesji jego postaci.
d) Zmiana płci to koszt 25 Złotych Dorszy. Ta usługa pozwala graczowi na zmianę płci jego postaci.
e) Reset bestiariusza to koszt 5 Złotych Dorszy. Ta usługa pozwala graczowi zresetować statystyki w zakładce Bestiariusz, aby móc je rozdać od nowa.
f) Nielimitowany depozyt to koszt 400 Złotych Dorszy. Ta usługa pozwala graczowi na korzystanie z depozytu z nielimitowaną ilością zakładek.
9.3 Oferta za “Złote Dorsze” Strojów z animacją oraz bez animacji:
a) Każdy strój z animacją to koszt 125 Złotych Dorszy. Pozwala graczowi zmienić swój strój na unikalny wygląd Premium z dodatkową animacją.
b) Każdy strój bez animacji to koszt 100 Złotych Dorszy. Pozwala graczowi zmienić swój strój na unikalny wygląd Premium bez animacji.
9.4 Oferta za “Złote Dorsze” Pakietów Dorsza:
a) Pakiet Brązowego Dorsza na miesiąc to koszt 50 Złotych Dorszy.
b) Pakiet Brązowego Dorsza na 3 miesiące to koszt 135 Złotych Dorszy.
c) Pakiet Brązowego Dorsza na 6 miesięcy to koszt 250 Złotych Dorszy.
d) W skład każdego Pakietu Brązowego Dorsza wchodzą: Wyróżnienie nicku na czacie oraz specjalna ramka tytułu postaci, tytuł Obieżyświat pod nickiem postaci, rozszerzenie depozytu o 3 zakładki, możliwość otrzymania specjalnego tytułu na serwerze Discord gry oraz dostęp do specjalnych kanałów, zwiększenie limitu dziennego wejścia na dungeon o 3 razy oraz dostęp do stroju Poszukiwacza Przygód.
e) Pakiet Srebrnego Dorsza na miesiąc to koszt 75 Złotych Dorszy.
f) Pakiet Srebrnego Dorsza na 3 miesiące to koszt 210 Złotych Dorszy.
g) Pakiet Srebrnego Dorsza na 6 miesięcy to koszt 405 Złotych Dorszy.
h) W skład każdego Pakietu Srebrnego Dorsza wchodzą: Wyróżnienie nicku na czacie oraz specjalna ramka tytułu postaci, tytuł Eksplorator pod nickiem postaci, rozszerzenie depozytu o 5 zakładek, możliwość otrzymania specjalnego tytułu na serwerze Discord gry oraz dostęp do specjalnych kanałów, zwiększenie limitu dziennego wejścia na dungeon o 4 razy, dostęp do stroju Poszukiwacza Przygód oraz wybór jednego stroju z zakładki Stroje bez animacji.
i) Pakiet Złotego Dorsza na miesiąc to koszt 100 Złotych Dorszy.
j) Pakiet Złotego Dorsza na 3 miesiące to koszt 270 Złotych Dorszy.
k) Pakiet Złotego Dorsza na 6 miesięcy to koszt 530 Złotych Dorszy.
l) W skład każdego Pakietu Złotego Dorsza wchodzą: Wyróżnienie nicku na czacie oraz specjalna ramka tytułu postaci, tytuł Zdobywca pod nickiem postaci, rozszerzenie depozytu o 8 zakładek, możliwość otrzymania specjalnego tytułu na serwerze Discord gry oraz dostęp do specjalnych kanałów, zwiększenie limitu dziennego wejścia na dungeon o 6 razy, dostęp do stroju Poszukiwacza Przygód, wybór dwóch strojów z zakładki Stroje bez animacji oraz torba na przedmioty o pojemności 70 slotów.
9.5 Oferta w zakładce Inne za “Złote Dorsze”:
a) Aktualnie brak.
9.6 Oferty sezonowe “Złote Dorsze”:
a) Usługodawca ma prawo dodawać do sklepu “Oferty sezonowe”, które będą dostępne w Sklepie Premium przez określony czas. Ceny takich usług mogą różnić się od wymienionych wyżej, a w skład oferty mogą wchodzić elementy niedostępne na co dzień.
10. ADMINISTRACJA MA PRAWO DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NIEOPISANYCH W REGULAMINIE