Regulamin


1. KONTA/POSTACIE W GRZE
a) Wszelkie postacie/konta zawierające rasistowskie, faszystowskie, niekulturalne wyrazy mogą być usuwane.
b) Administracja gry alkatria.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta/postaci bez wcześniejszego powiadomienia.
c) Każde konto w grze jest własnością Usługodawcy, który użycza je do wyłącznego korzystania osobie, która je utworzyła.
d) Zabroniona jest sprzedaż kont, jak również przekazywanie lub udostępnianie ich innym osobom. Z konta może korzystać jedynie osoba, która je utworzyła;
e) Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Gracza hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
f) Konta poniżej 10 poziomu są usuwane po 30 dniach nieaktywności (nielogowania się do serwisu).

2. BŁĘDY W GRZE
a) Wszelkie błędy zauważone w grze prosimy zgłaszać na forum, mail: support@alkatria.pl lub poprzez panel kontaktowy na stronie głównej.
b) Wszelkie nadużywanie błędów w grze może skończyć się zbanowaniem konta, usunięciem go (w niektórych przypadkach błąd może być cofnięty).

3. CZAT
a) Żebranie - jednorazowe upomnienie gracza przez pomocnika, jeśli uzna to za odpowiednie. Zignorowanie upomnienia grozi wyciszeniem gracza na 1-12h.
b) Linki na czacie - linki na czacie nie powinny zawierać obraźliwych treści, reklam oraz wszystkiego co może urazić innych graczy.
c) Spam, flood - zaśmiecanie chatu kilkoma wypowiedziami pod rząd, wklejanie części lub całej walki, stosowanie pitogramów, używanie tablicy Windows, nadmierne rozsyłanie wiadomości traktowane jako SPAM. Zignorowanie upomnienia grozi wyciszeniem 1-48h.
d) Handel kontami - jest to zabronione w grze. Wyciszenie 36-72h + czasowe lub stałe zablokowanie konta po zgłoszeniu do Administracji.
e) Reklamowanie innych witryn - wyciszenie 12-24h.
f) Informowanie o innych grach z podaniem nazyw, linku. Wyciszenie 24-72h + czasowe zablokowanie konta po zgłoszeniu do Administracji.
g) Obrażanie innych graczy: obraza z użyciem wulgaryzmów grozi wyciszeniem od 12h do 72h.
h) Oszukiwanie graczy - wszelkiego rodzaju próby oszustwa należy zgłaszać na panel kontaktowy.

4. REJESTRACJA W GRZE
a) Rejestracja w grze jest całkowicie darmowa.
b) Rejestracja powoduje stworzenie konta co wiąże się z automatyczną akceptacją regulaminu.
c) Rejestracja oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu Alkatria.

5. NASZ SKLEP
a) Sklep jest formą dotacji gry Alkatria.
b) Wszelkie przedmioty wysłane za pośrednictwego naszego sklepu, są formą nagrody za złożoną dotacje.
c) Wszelkie błędne wpisane dotacje prosimy zgłaszać na mail: support@alkatria.pl lub poprzez panel kontaktowy.
d) Dotacja jest całkowicie dobrowolna i nie jest konieczna do gry.
e) Przedmioty można wysyłać jedynie na swoje konto w grze.
f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów spowodowaną udostępnieniem danych dotyczących płatności (treści SMS, numerów telefonów, kodów autoryzacyjnych) osobom trzecim.
g) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów spowodowaną błędami popełnionymi przez użytkowników podczas dokonywania transakcji dotacji w Naszym Sklepie (błędnie wpisana treść SMS, niewłaściwy numer pod jaki został wysłany SMS itp).

6. KONTAKT Z ADMINISTRACJĄ GRY
a) Kontakt z administracją jest możliwy poprzez panel kontaktowy na stronie głównej lub mail: support@alkatria.pl;
b) Kontakt z administracją jest możliwy także w grze na chacie.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
a) Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1781 z pozn. zm) – nie są przetwarzane w Grze.
b) Osobiste dane gracza takie jak imię, nazwisko, numery telefonów, numery NIP, PESEL itd. oraz adresy nie są zbierane w Grze oraz nie są w niej przechowywane.

8. POZOSTAŁE
a) Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez usługodawcę należy składać w formie pisemnej na adres reklamacje@alkatria.pl;
b) Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie na stronie alkatria.pl
c) Używanie wszelkich wspomagaczy do gry równa się blokadą konta na stałe.

9. ADMINISTRACJA MA PRAWO DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NIEOPISANYCH W REGULAMINIE